Niệu động học ( phần 1 )

Niệu động học là xét nghiệm cận lâm sàng thường dùng trong tiết niệu. Nó đánh giá chức năng chứa đựng tống xuất của cả bàng quang và niệu đạo. Niệu động học giúp bác sĩ đánh giá cơ của bàng quang và cơ thắt có còn tốt hay không để giải thích, chẩn đoán một số bệnh trong Tiết niệu học. 

Continue reading “Niệu động học ( phần 1 )”

Hội niệu khoa Hoa kỳ: cập nhật hướng dẫn về niệu động học

Hội niệu khoa Hoa kỳ ( AUA ) vừa xuất bản hướng dẫn lâm sàng dựa trên y học thực chứng về xét nghiệm niệu động học. Hướng dẫn này giúp các nhà lâm sàng khi điều trị bệnh nhân liên kết được xét niệu động học với triệu chứng của đường tiểu dưới.
Continue reading “Hội niệu khoa Hoa kỳ: cập nhật hướng dẫn về niệu động học”