Bệnh xuất tinh ra máu

Xuất tinh máu là tình trạng có máu trong tinh dịch, điều này gây lo lắng rất nhiều cho đàn ông. Trong hầu hết bệnh nhân xuất tinh máu không cần làm thêm xét nghiệm gì đặc biệt, tuy nhiên trong vài trường hợp nó là dấu chỉ đầu tiên...

error: đừng chép!