CỨ TỪ TỪ

Một câu cửa miệng của người Việt nam ta ở đâu cũng có thể nghe được là “cứ từ từ”. Nếu là người Việt nhiều khi mình không để ý thấy, cái nhận xét này là của người nước ngoài mới biết tiếng việt gần...

SỐ LIỆU Y KHOA

Trong thời gian gần đây, chúng ta thấy trong giới học thuật, đại học y khoa, bệnh viện thường có những buổi báo cáo khoa học. Trong trường đại học y khoa, hàng năm cho ra lò hằng hà sa số các luận văn, luận...

BỆNH VÀ TẾT

Tết đến rồi, Tết đến rồi , cả bệnh nhân và bác sĩ không ai muốn ăn Tết trong bệnh viện cả. Bệnh nhân thường mong muốn, phải làm sao nhanh gọn, để họ về quê ăn Tết với gia đình. Có một người nhà khép...

Không ăn thịt chó

Có nhà triết học Arthur Shopenhauer nói là “Compassion for animals is intimately associated with goodness of character, and it may be confidently asserted that he who is cruel to living creatures cannot be a good man”…người nào ác với thú vật thì không thể...

error: đừng chép!