Ung thư bàng quang

Ung thư bàng quang ( Tiếng anh: Bladder cancer ) là một loại bệnh lý ác tính xuất phát từ niêm mạc của đường tiết niệu (niệu mạc) của bàng quang. Ung thư bàng quang hiếm hơn là loại không có nguồn gốc từ niệu mạc như là lymphoma, hay sarcoma, nhưng chúng không thường được gọi là ung thư bàng quang. Nó là một bệnh những tế bao lớn lên mà không kiểm soát được. Kiểu mô học thường gặp gọi là ung thư bàng quang là ung thư tế bào chuyển tiếp. Ước tính có 383.000 ung thư trên toàn thế giới.

Continue reading “Ung thư bàng quang”

Hội niệu khoa Hoa kỳ: cập nhật hướng dẫn về niệu động học

Hội niệu khoa Hoa kỳ ( AUA ) vừa xuất bản hướng dẫn lâm sàng dựa trên y học thực chứng về xét nghiệm niệu động học. Hướng dẫn này giúp các nhà lâm sàng khi điều trị bệnh nhân liên kết được xét niệu động học với triệu chứng của đường tiểu dưới.
Continue reading “Hội niệu khoa Hoa kỳ: cập nhật hướng dẫn về niệu động học”