CỨ TỪ TỪ

Một câu cửa miệng của người Việt nam ta ở đâu cũng có thể nghe được là “cứ từ từ”. Nếu là người Việt nhiều khi mình không để ý thấy, cái nhận xét này là của người nước ngoài mới biết tiếng việt gần...

SỐ LIỆU Y KHOA

Trong thời gian gần đây, chúng ta thấy trong giới học thuật, đại học y khoa, bệnh viện thường có những buổi báo cáo khoa học. Trong trường đại học y khoa, hàng năm cho ra lò hằng hà sa số các luận văn, luận...

BỆNH VIỆN VUI QUÁ !

Người nhân viên, người làm công ăn lương thật tình cũng cần niềm vui, cũng cần có sinh hoạt tập thể để gắn kết các mối quan hệ, và vì thế tất cả những việc vui chơi ấy đều gián tiếp làm cho công việc...

BỆNH NGÔI SAO

Đảm bảo không có bệnh viện nào có nhiều sao như bệnh viện nọ. Ôi ! sao mà sao nhiều quá. Là tiến sĩ là sao sáng, sáng chói, lên phó giáo sư là sao trở nên chói lóa. Đi gần các sao thấy người...

Không ăn thịt chó

Có nhà triết học Arthur Shopenhauer nói là “Compassion for animals is intimately associated with goodness of character, and it may be confidently asserted that he who is cruel to living creatures cannot be a good man”…người nào ác với thú vật thì không thể...

error: đừng chép!