25% đàn ông nhiễm HPV có khả năng gây ung thư

Nhiễm Human papilloma virus hay HPV là nhiễm trùng lây qua đường tình dục thường gặp nhất. Hiện nay có một nghiên cứu cho thấy sự nhiễm bệnh thật sự của virus này: Gần phân nữa đàn ông bị nhiễm HPV, trong một nghiên cứu trên JAMA Oncology.

Continue reading “25% đàn ông nhiễm HPV có khả năng gây ung thư”

Các bệnh lây qua đường tình dục

Bệnh lây qua đường tình dục ( tiếng anh sexually transmitted disease, STD hay sexually transmitted infections STI hay venereal diseases VD), là những bệnh có khả năng lây lan rất cao giữa người và người qua hành vi tình dục, bao gồm giao hợp qua âm đạo, tình dục bằng miệng, và tình dục qua hậu môn.

Continue reading “Các bệnh lây qua đường tình dục”

Bệnh da không ác tính của cơ quan sinh dục nam

Condyloma acuminata (Image courtesy of Hon Pak, MDTổn thương da không ác tính của cơ quan sinh dục, là bệnh lý ngoài da nhà tiết niệu học thường thấy nhất. Hầu hết các bệnh này, chẩn đoán có thể chắc chắn bằng cách khám lâm sàng và bệnh sử, nhưng, trong vài trường hợp, cần phải sinh thiết. Bài này nói về bệnh ngoài da không đặc hiệu cho cơ quan sinh dục mà có thể gặp bất kỳ vùng nào của cơ thể.   

Bệnh lây qua đường tình dục

Bệnh lây qua đường tình dục ( tiếng anh sexually transmitted disease, STD hay sexually transmitted infections STI hay venereal diseases VD), là những bệnh có khả năng lây lan rất cao giữa người và người qua hành vi tình dục, bao gồm giao hợp qua âm đạo, tình dục bằng miệng, và tình dục qua hậu môn. Trong quá khứ là bệnh lây qua đường tình dục, hay bệnh hoa liễu nhưng ngày nay người ta dùng từ “những nhiễm trùng lây qua đường tình dục.”