Chứng không lên đỉnh

Không lên đỉnh

Không đạt cực khoái, không lên đỉnh mặc dù có kích thích tình dục đầy đủ, là tình trạng rối loạn tình dục. Tình trạng này thường gặp ở người đàn bà hơn đàn ông. Và đặc biệt là tình trạng này rất hiếm ở người trẻ. Sau mãn kinh người đàn bà thường có tình trạng này.

Continue reading “Chứng không lên đỉnh”