Rối loạn cương

Rối loạn cương ( từ tiếng anh Erectile dysfunction) là rối loạn tình dục, đặc điểm là không có khả năng khởi phát hay duy trì cương cứng của dương vật trong quá trình giao hợp. Dương vật cương là qua trình thủy lực của...

error: đừng chép!