Ngoại chẩn cấp cứu

Lâu lâu ra ngoại chẩn cấp cứu tiếp nhận, phân loại bệnh. Bệnh nào cần nhập viện bệnh nào cấp toa về, bệnh nào cần xuống phòng khám thêm. Bệnh nhân, người nhà đông đúc căng thẳng. Lâu lâu gặp những người nhà không được...

error: đừng chép!