Bệnh trào ngược bàng quang niệu quản

Trào ngược bàng quang niệu quản ( VUR) là tình trạng nước tiểu trào ngược từ bàng quang lên thận. VUR thường nay kết hợp với nhiễm trùng (UTI), thận ứ nước, và sự phát triển bất thường thận ( teo thận). Trong bài này sẽ bàn về các mối quan hệ này. Continue reading “Bệnh trào ngược bàng quang niệu quản”