Bệnh viêm quy đầu

Viêm qui đầu (tiếng Anh: Balanitis) là viêm qui đầu dương vật. Khi bao qui đầu (hoặc da qui đầu) cũng bị ảnh hưởng, nó được gọi là viêm qui đầu – da qui đầu ( balanoposthitis). Phải phân biệt tình trạng đỏ da qui...

Hẹp da qui đầu

Hẹp da qui đầu là tình trạng da qui đầu không thể tuột lên khỏi qui đầu được. Định nghĩa này cũng được áp dụng cho tình trạng nắp âm vật che đi âm vật cũng người phụ nữ (clitoral phimosis) làm giới hạn sự...

error: đừng chép!