Hội niệu khoa Hoa kỳ: cập nhật hướng dẫn về niệu động học

Hội niệu khoa Hoa kỳ ( AUA ) vừa xuất bản hướng dẫn lâm sàng dựa trên y học thực chứng về xét nghiệm niệu động học. Hướng dẫn này giúp các nhà lâm sàng khi điều trị bệnh nhân liên kết được xét niệu động học với triệu chứng của đường tiểu dưới.

“Niệu động học là phương tiện tuyệt vời có thể sử dụng bởi các nhà niệu khoa. Nhưng không may, chúng ta thiếu phát đồ để hướng dẫn lựa chọn bệnh nhân, mà đối với nhiều người cho là bất tiện, và là xét nghiệm xâm hại cho bệnh nhân. Hướng dẫn mới này giúp nhà niệu khoa trong việc lựa chọn bệnh nhân thực hiện xét nghiệm này. David Josephson, MD, đến từ Tower Urology tại Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles, California, nói với Medscape Medical News.Hướng dẫn xuất bản trên mạng vào ngày 23 tháng 10 trong tạp chí Journal of Urology, dựa trên tổng kết y văn bởi 11 thành viên của ban đa chuyên khoa thuộc AUA, Hội Niệu Động Học, Y Học Sàn Chậu Nữ, Tái Tạo Niệu-sinh dục. Ban này tổng kết 393 nghiên cứu, để chắc chắn rằng hướng dẫn phản ánh những trường hợp lâm sàng mà nhà niệu khoa gặp hàng ngày.

“Sự tiêu chuẩn hóa bằng những khuyến cáo này, sẽ cải thiện sự chăm sóc bệnh nhân và giúp nhà lâm sàng làm việc hiệu quả và đầy đủ,” Alexandra Rogers nói, MD, đến từ Tower Urology, trong một cuộc phỏng vấn với Medscape Medical News.

Quan tâm đến ngữ cảnh

Trái với phát đồ “có hay không” ( yes or no ) dẫn đến những  khuyến cáo có tính bao quát, hướng dẫn mới giúp nhà lâm sàng xem xét đánh giá niệu động học trên từng trường hợp lâm sàng cụ thể.

Ví dụ, mặc dù khảo sát niệu động học được xem như tối ưu trong bệnh nhân tiểu không kiểm soát không biến chứng, phép đo áp lực – dòng chảy có thể phải cân nhắc trong bệnh nhân nữ nghi ngờ có các rối loạn khác với triệu chứng không tống xuất hết nước tiểu hay có triệu chứng hỗn hợp, đặc biệt khi sắp phải phẫu thuật.

Các tác giả cũng xác định rõ ràng rằng, với sử dụng phương pháp đo đa kênh trước khi bất cứ xét nghiệm xâm hại nào, hay có thể nặng nề, phương pháp điều trị không thể đảo ngược, sa sinh dục nữ, hoặc tirệu chứng đường tiểu dưới do tăng hoạt cơ detrusor. Làm niệuđộng học tiền phẫu để hướng dẫn bệnh nhân có những kỳ vọng thực tế hơn về phẫu thuật,”  Dr. Josephson nói. Ông ta cũng nói rằng xét niệu niệu động lực học sau mỗ có tác dụng so sánh với những dữ liệu trước mỗ.

Hướng dẫn cũng đề cập điều trị bệnh nhân với bàng quang thần kinh, có thể điễn tiến thành suy thận như trong chấn thương cột sống hay thoát vị tủy-màng tủy

“Các tác giả thiết lập xét nghiệm niệu động học nền cho bệnh nhân bàng quang thần kinh, những người cần theo dõi về niệu khoa lâu dài. Thông tin như thế chứng minh là rất có hiệu quả, như triệu chứng đường tiểu dưới có thể thay đổi nhanh chóng theo thời gian và niệu động học cung cấp một đánh giá nhanh, an toàn cho bệnh nhân để hướng trực tiếp đến điều trị và phòng ngừa tổn thương đường tiết niệu trên,” bác sĩ Rogers nói.

BS. Phan Văn Hoàng Theo Medscape Urology