Không ăn nhậu trong bệnh viện

Em có một ước ao…..trong dịp Tết các ngài đừng biến cái bệnh viện thành cái nhà hàng bia bọt ….; Em có một khát khao: tất cả các bệnh viện ở cái nước Việt Nam này phải là nơi thật chuyên nghiệp, rất là y khoa, vì bệnh nhân. Không ăn uống tùm lum tùm la trong cái môi trường cần phải vô trùng và yên tĩnh cho bệnh nhân.