Không ăn thịt chó

Có nhà triết học Arthur Shopenhauer nói là “Compassion for animals is intimately associated with goodness of character, and it may be confidently asserted that he who is cruel to living creatures cannot be a good man”…người nào ác với thú vật thì không thể là người tốt được. Người VN mình có thói quen xấu khi nghĩ tới thú vật nào đó thường nghĩ thịt nó ngon như thế nào, chế biến món gì, ăn thịt nó giống thịt con gì gì..chứ ít khi nào quan tâm con này sống ở đâu, ăn cái gì để sống sinh con đẻ cái ra sao. Theo tôi chúng ta ăn cái gì cũng được mà, ăn cho no bụng thôi chứ đâu cần thiết phải tận diệt động vật hoang dã như hiện nay. Vài suy nghĩ khi đọc tin trên BBC nói về vị giáo sư ngoại quốc viết về VN.