Ngoại chẩn cấp cứu

Lâu lâu ra ngoại chẩn cấp cứu tiếp nhận, phân loại bệnh. Bệnh nào cần nhập viện bệnh nào cấp toa về, bệnh nào cần xuống phòng khám thêm. Bệnh nhân, người nhà đông đúc căng thẳng. Lâu lâu gặp những người nhà không được đàng hoàng cho lắm, điều dưỡng bác sĩ cũng ráng chịu. Có lẽ, chỉ ai ở trong nghề mới biết, trong hoàn cảnh nào đó đừng đòi hỏi phải gặp những khuôn mặt tươi như hoa từ nhân viên y tế. Bác sĩ cũng là con người, cần phải suy nghĩ, cân nhắc, chẩn đoán đúng để tránh những cái bẫy chuyên môn như viêm ruột thừa, bụng ngoại khoa cần phải mổ mà chẩn đoán không ra có hại cho bệnh nhân và chính mình.

Please follow and like us:
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: làm ơn đừng chép!