NGHỈ PHÉP

Nghỉ phép vài ngày đợt cuối năm
Trời lạnh co ro cái giường nằm
Không mặc bờ – lu vào mỗi sáng
Chẳng có bệnh nhân mà hỏi thăm 
Buổi sáng “giao ban” ngoài quán nhỏ

Lúc ở nhà, đời bỏ mặc ta
Cuộc đời nghĩ quẩn chi đau khổ
Lúc thảnh thơi nghỉ phép gọi là.