TRUYỆN NGỤ NGÔN VỀ CÁ MẬP BỆNH VIỆNCon cá mập nó dõng dạc tuyên bố một cách hùng hồn, với thần sắc như một thủ lãnh tối cao- “Tụi bây là thân phận những con cá lòng tong, tao là con cá mập, tao là người sử dụng lao động, tụi bây là dân lao động, thế thì tao có quyền sử dụng tụi bây tùy vào mục đích gì của tao cũng được”- Cá mập nói xong dương dương tự đắc, trong khi mấy con cá long tong thì sợ xanh mặt tội nghiệp lắm. Vì trong đàn cá có câu nói thường mà tụi cá hay nói với nhau là “miệng nhà quan có gang có thép” mà.

Con cá mập rất lợi hại, nó biết lợi dụng sự sợ hãi, sự mất đoàn kết trong đàn cá. Nên tác oai tác quái thường xuyên , nhưng có con cá nào dám phản ứng gì đâu. Vì vậy nó thường đưa ra những chính sách , bất lợi cho sự nghiệp chung của cả đàn, dĩ nhiên là chính sách đó có lợi cho nó lắm, nó làm cho mấy con cá nhỏ thường mất đoàn kết với nhau. Có những con cá nhỏ vì sợ hãi uy danh của nó nên có vài con cá chịu nhục, quy phục con cá mập đó. Nhưng con cá nhỏ đã chịu quy phục đó, chúng thường cùng nhau tìm những miếng mồi ngon dâng cho con cá mập đó, cho nên cá mập ngày càng béo, những con cá kia mua được sự yên thân.

Theo thời gian, đàn cá lòng tong chia làm hai phe rõ rệt, phe của con cá mập và không thuộc phe con cá mập. Con cá mập cũng chứng tỏ mình là con đầu đàn trong phe cánh của nó. Khi có dịp nó cũng chia những chức vụ nho nhỏ cho nhưng con cá lòng tong phục vụ nó lâu năm, mấy con cá lòng tong đó mừng lắm chúng nó cũng được dịp khoe khoang với những con cá lòng tong còn lại.

Con cá mập nó nói rồi, nó là người sử dụng lao động nên dù mấy con cá lòng tong nào mà không theo phe của nó thì nó dìm hàng suốt. Thậm chí nó tuyên bố, nó có thể cho những con cá tốt nhất, gỏi nhất mà không quy phục nó ở vị trí tệ nhất không đúng khả năng của loài cá cũng được mà không có con cá nào làm gì được nó, nó đang làm trùm xứ đại dương mà ai mà dám cãi lại.

Cá mập đúng là lợi hại…