CỨ TỪ TỪ

Một câu cửa miệng của người Việt nam ta ở đâu cũng có thể nghe được là “cứ từ từ”. Nếu là người Việt nhiều khi mình không để ý thấy, cái nhận xét này là của người nước ngoài mới biết tiếng việt gần đây.Thật vậy, chúng ta thường gặp câu này trong rất nhiều tình huống.

Người Việt do thuộc văn minh lúa nước nên tác phong trong đời sống lúc nào cũng vậy, rất là từ từ. Có những việc khẩn trương, chạy đua với thời gian để xong việc mà lại rất từ từ. Cái từ từ đó thể hiện ngay ở người dân thường, các quan chức nhỏ và to, giải quyết sự vụ chậm một tí cũng đâu có chết ai.

Tại nạn giao thông chết người hàng ngày, có biện pháp gì hay đâu, cứ từ từ.

Có những việc cần hành động cần làm ngay, thì không làm, lo hội lo hợp mất hết thời gian, hợp thiên thu bất tận, hợp liên tù tì mà công việc chẳng tới đâu, cứ từ từ.

Những công việc cần thiết thì rất từ từ. 

Nhưng…

Ăn lại rất nhanh…

Ở trên bàn ăn, ăn rất nhanh, đó là người dân thường cái đó do tập quán có thể không có gì đáng nói.

Nhưng các quan chức tham nhũng thì ăn lại càng nhanh hơn nữa, tranh thủ dữ lắm. Trước khi về hưu, phải tranh thủ ăn, ăn ngày ăn đêm kẻo không kịp nữa. Ăn không chừa cái gì, ăn rất gọn, chùi mép rất sạch. Hàng loạt quyết định bổ nhiệm trước khi về hưu phải tranh thủ ký, rẹt rẹt, kẻo không kịp nữa, cái này làm rất nhanh, không có từ từ được đâu. Không ăn thì thằng khác nó ăn mất thì sao !

Cái gì cũng từ từ, nhưng ăn thì rất nhanh, là vậy.