Giúp trí nhớ về dịch tể ung thư tiền liệt tuyến

Ung thư tiền liệt tuyến

Tuổi trung bình chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt là 68 tuổi. Nam dưới 50 tuổi bị chỉ có khoảng 2%. Ung thư tiền liệt tuyến là bệnh không gây đau đớn, tỷ lệ tỷ vong đặc hiệu do ung thư thấp.

Nguy cơ ung thư đặc biệt cao ở những người có gia đình bị ung thư tiền liệt tuyến

15% có yếu tố di truyền và gia đình

Người có mang gen BRCA2 có tỷ lệ mắc ung thư cao hơn

Viêm mạn tính và nhiễm trùng đóng vai trò quang trọng trong ung thư tiền liệt tuyến

Estrogen có thể là một chất tiền sinh ung thư (procarcinogen)

Thụ thể androgen đóng vai trò quang trọng trong ung thư tiền liệt tuyến

Finasteride làm gia tăng độ nhạy PSA và thắm trực tràng