VỪA LÒNG BỆNH NHÂN !

Trong quá trình khám bệnh hay phục vụ bệnh nhân, có thể lấy thước đo mức độ hài lòng của bệnh nhân đối với dịch vụ y tế để đánh giá chất lượng của dịch vụ ấy. Nhưng đôi khi áp dụng nguyên lý trên...

ÔNG BỆNH NHÂN NGHÈO

Thấy cố y tá nhiệt tình chăm sóc cho một bệnh nhân quá, thấy làm lạ bèn hỏi thăm vì ông bệnh nhân này không phải bệnh nhân của chuyên khoa mình. Đó là một ông bệnh nhân tuổi chỉ 55 mà trông già lắm....

error: đừng chép!