Thận di động

Thận di động là thận di chuyển xuống hơn 2 thân đốt sống (hay>5cm) khi nằm chuyển sang đứng thẳng. Điều trị là cố định thận ở vùng sau phúc mạc. Lịch sử Bệnh này được mô tả bởi Franciscus de Pedemontanus vào thế kỷ...

error: đừng chép!