Soi bàng quang

Soi bàng quang là phương pháp chẩn đoán bướu bàng quang bởi vì nó ít nguy cơ, và cho phép lấy mẫu sinh thiết. Ngoài ra còn cho phép nhìn thấy tổn thương trực tiếp để chẩn đoán một số bệnh khác của bàng quang....

error: đừng chép!